Brankári
Patrik
Dobiš
Adam
Šuran
Útočníci
Adrián
Bauer
Peter
Klas
Matúš
Alumbasi Timona
David
Malovec
Filip
Hlavenka
Záložníci
Michal
Toman
Matej
Kubala
Nicholas
Rogel
Michal
Slezák
Timotej
Baláž
Claudia
Voščinárová
Daniel
Krištof
Jakub
Nič
Šimon
Michálek
Adam
Gergely
Lukáš
Maslík
Obrancovia
Boris
Hrabárik
Samuel
Kučera
Filip
Maláček
Miroslav
Falath
Martin
Horecký